سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خواهشمند است مبلغ اشتراک را به شماره حساب 18931133 بانک تجارت شعبه فردوسی شمالی کد 189 به‌نام پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی واریز فرمایید.

هزینه اشتراک در  تهران و شهرستان‌ها 100000 ریال برای هر شماره(یکسال: چهار شماره)