نمایه نویسندگان

آ

 • آزرنگ، ندا ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 115-140]

ا

 • اسلامی، روح الله پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 7-34]
 • انصاری، منصور Political Field in Islamic Republic of Iran:Application of Bourdieu’s Field Theory میدان سیاسی در جمهوری اسلامی:کاربست نظریه میدانی بوردیو [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 53-62]

ب

 • بحرانی، مرتضی جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 125-144]
 • بختیاری، مرضیه representation of religious identity؛ discourse analysis؛ Zero Degree Orbit؛ Islamic Revolution بازنمایی هویت دینی در رمان"مدار صفر درجه" احمد محمود [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 63-75]
 • بزرگمهری، مجید Roots of Daesh’s Violence:Concepts and Beliefs ریشه های خشونت داعش:مفاهیم و اعتقادات [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 9-21]

پ

 • پیروزی، عبدالله ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 115-140]

ح

 • حسین خانی، الهام عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 75-107]
 • حسینی، اعظم A Psychological Study of Roots of Religious Violence in the Middle East بررسی روانشناختی ریشه های خشونت مذهبی در خاورمیانه [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 23-34]

خ

 • خلیل الهی، شهلا representation of religious identity؛ discourse analysis؛ Zero Degree Orbit؛ Islamic Revolution بازنمایی هویت دینی در رمان"مدار صفر درجه" احمد محمود [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 63-75]

س

 • سیفی، عبدالمجید افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 109-124]

ع

 • عابدی اردکانی، محمد اسلام سیاسی انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 63-86]
 • عله پور، مهرداد افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 109-124]
 • علیخانی، علی اکبر Theoretical Aspects of Justice in the Precept of Prophet of Islam عدالت نظری در سیره پیامبر اسلام(ص) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 77-88]
 • عمویی، حامد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 75-107]

ف

 • فوزی، یحیی A Comparative Study of Contemporary Political Islamic Discourses with Imam Khomeini’s Discourse مطالعه تطبیقی گفتمان های اسلام سیاسی با گفتمان امام خمینی (ره) [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 35-52]

ق

 • قنبرلو، عبدالله دین و صلح بین‌المللی: با اشاره به نقش هنجارهای اسلامی در صلح بین‌المللی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 29-53]

ک

 • کشاورز شکری، عباس representation of religious identity؛ discourse analysis؛ Zero Degree Orbit؛ Islamic Revolution بازنمایی هویت دینی در رمان"مدار صفر درجه" احمد محمود [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 63-75]
 • کمالی زاده، محمد آموزه های دیپلماسی اسلامی برای جهان عاری از خشونت [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 87-113]
 • کوهکن، علیرضا انقلاب اسلامی و گسترش صلح مثبت [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 7-27]

ل

 • لک زایی، رضا راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 35-61]
 • لک زایی، شریف راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 35-61]

م

 • معین آبادی، حسین اصلاح طلبی اسلامی مبنایی برای ساخت جهان عاری از خشونت از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 141-164]
 • موسوی جشنی، سیدامیر محمد A Psychological Study of Roots of Religious Violence in the Middle East بررسی روانشناختی ریشه های خشونت مذهبی در خاورمیانه [دوره 3، شماره 8، 1395، صفحه 23-34]
 • میرزایی، معصومه افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 109-124]

ن

 • نبوی، سید عبدالامیر جنگ مقدمه صلح؛‌ تناقض اندیشه و عمل گروه‌های اسلام‌گرایان رادیکال معاصر در تحقق آرمان‌شهر [دوره 3، شماره 10، 1395، صفحه 55-73]
 • نصیری فر، صدیقه اصلاح طلبی اسلامی مبنایی برای ساخت جهان عاری از خشونت از منظر استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 141-164]