نسبت عدالت با آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 2، 2-3، خرداد 1394، صفحه 7-29

منصور انصاری؛ سعید نظری


پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1395، صفحه 7-34

روح الله اسلامی


انقلاب اسلامی و گسترش صلح مثبت

دوره 3، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 7-27

علیرضا کوهکن


روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 7-34

محمدرحیم عیوضی؛ حسن ناصرخاکی


پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی


شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 7-31

ابراهیم برزگر؛ طاهره شریف


نظریه « دو فطرتی امام خمینی» و پیامدهای سیاسی آن

دوره 2، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 9-28

غلامحسین مقیمی


واکاوی دیدگاه‌های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش‌شناسی توماس اسپریگنز

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 33-56

نصرالله نخعی زرندی؛ معین محرابپناه؛ حسین معین آبادی بیدگلی


انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن؛ از نظریه تا عمل

دوره 4، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 27-57

محمدرضا دهشیری


امام خمینی(س) و نظام فرهنگی و ارزشی غرب

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 28-58

محمد حسین جمشیدی


مقایسه اندیشه سیاسی شهید مطهری و دکتر شریعتی درباره روحانیت

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 28-50

سیدحسن ملائکه؛ احمدرضا هفت برادران