کلیدواژه‌ها = شهید مطهری
مقایسه اندیشه سیاسی شهید مطهری و دکتر شریعتی درباره روحانیت

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 28-50

سیدحسن ملائکه؛ احمدرضا هفت برادران


پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی