کلیدواژه‌ها = استکبارستیزی
تبیین مفهوم استکبار و ویژگی های فرهنگ مستکبرین در قرآن و روایات

دوره 6، شماره 20، تیر 1398، صفحه 7-29

افشین سلیمی وردنجانی؛ یحیی فوزی


نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 57-80

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ مهدی روحی