کلیدواژه‌ها = صلح
نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 57-80

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ مهدی روحی


عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام

دوره 3، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 75-107

حامد عمویی؛ الهام حسین خانی


پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1395، صفحه 7-34

روح الله اسلامی


راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت

دوره 3، شماره 9، آذر 1395، صفحه 35-61

شریف لک زایی؛ رضا لک زایی