کلیدواژه‌ها = فلسفه خودی
ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

دوره 10، شماره 35، خرداد 1402، صفحه 115-136

مصطفی کواکبیان؛ سید محمد احمدنژاد


فلسفه سیاسی اقبال لاهوری با تاکید بر نظام سیاسی مورد نظر وی

دوره 9، شماره 32، شهریور 1401، صفحه 79-101

سید محمد احمدنژاد؛ مصطفی کواکبیان