کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
نسبت‌سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 143-162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی


حکمرانی خوب در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 57-82

محمد محمودی کیا