کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تحلیل بر منازعات گفتمانی «حجاب» در دوره جمهوری اسلامی (1360 تا 1392)

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 83-104

علی محمد حاضری؛ علیرضا محسنی ابوالخیری


تشکل‌های سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی(س)

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 119-146

نورالله قیصری؛ سیدجلال الدین فاطمی