کلیدواژه‌ها = فعالان سیاسی
تحلیل الزامات انقلاب در اندیشه سیاسی علامه فضل الله

دوره 7، شماره 24، شهریور 1399، صفحه 29-54

سعید ربیعی؛ موسی ابراهیمی؛ حمید نساج