کلیدواژه‌ها = سلفی گری
تأثیر اندیشه‌های ابن تیمیه بر خطوط فکری و خط مشی گروه‌های سلفی- تکفیری

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 35-62

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی


افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 109-124

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور؛ معصومه میرزایی