نویسنده = ���������������� ����������
ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران درآینة شهدای جنگ تحمیلی (مطالعه موردی وصیت‌نامه شهدای استان ایلام)

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 73-110

مهتاب محمدیان؛ امیر عظیمی دولت آبادی؛ احسان عسگری