نویسنده = ���������� ����������
شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 7-31

ابراهیم برزگر؛ طاهره شریف