نویسنده = ���������� ��������
ظرفیت‌شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 93-118

مهدی روحی؛ غلامرضا بهروزی لک


نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 57-80

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ مهدی روحی