نویسنده = �������������� ��������
تأثیر اندیشه‌های ابن تیمیه بر خطوط فکری و خط مشی گروه‌های سلفی- تکفیری

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 35-62

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی