نویسنده = ���������� ���������� ������ ����������������
جایگاه توسعه قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، شهریور 1401، صفحه 125-150

صدرالدین موسوی؛ ناهید قمریان


نسبت‌سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 143-162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی


جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری


الگوی تحلیلی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 147-178

سید صدرالدین موسوی جشنی