نویسنده = صدرالدین موسوی
بسط نظریه بسیج سیاسی برای تحلیل فرآیند گذار به مردم سالاری

دوره 10، شماره 35، خرداد 1402

علی‌اکبر بختیاری؛ صدرالدین موسوی


جایگاه توسعه قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، شهریور 1401، صفحه 125-150

صدرالدین موسوی؛ ناهید قمریان


نسبت‌سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 143-162

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی


جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری


الگوی تحلیلی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 147-178

سید صدرالدین موسوی جشنی