نویسنده = سیدصادق حقیقت
تعداد مقالات: 3
1. درآمدی بر تاثیر آموزه «مشیت الهی» بر پذیرش حکومت مغولان در ایران

دوره 6، شماره 23، بهار 1399، صفحه 45-68

ولی محمد احمدوند؛ سیدصادق حقیقت


2. نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 89-123

سیدصادق حقیقت


3. فقه سیاسی و دموکراسی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 35-71

سید صادق حقیقت