دوره و شماره: دوره 1، 2-3 - شماره پیاپی 2، بهار 1394، صفحه 1-176 
3. عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س )

صفحه 51-73

اصغر منتظرقائم؛ کامبیز تقی زاده؛ مرضیه بیگی زاده


7. هویت و مبانی فکری جنبش انصارالله در یمن

صفحه 145-165

منصور میراحمدی؛ ولی محمد احمدوند