دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1393 
5. تشکل‌های سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی(س)

صفحه 119-146

نورالله قیصری؛ سیدجلال الدین فاطمی