نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمد بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 107-123]

ا

 • احسانی، محمد تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 9-34]
 • اختیاری امیری، رضا تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 125-149]
 • اعلمی، زینب بررسی مقایسه‌ای مواجهه‌ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با «سنت» (در دوره‌ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 61-88]
 • انصاری، منصور Political Field in Islamic Republic of Iran:Application of Bourdieu’s Field Theory میدان سیاسی در جمهوری اسلامی:کاربست نظریه میدانی بوردیو [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-62]

ب

 • بختیاری، مرضیه representation of religious identity؛ discourse analysis؛ Zero Degree Orbit؛ Islamic Revolution بازنمایی هویت دینی در رمان"مدار صفر درجه" احمد محمود [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-75]
 • بزرگمهری، مجید Roots of Daesh’s Violence:Concepts and Beliefs ریشه های خشونت داعش:مفاهیم و اعتقادات [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 9-21]

پ

 • پارسانیا، حمید بررسی مقایسه‌ای مواجهه‌ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با «سنت» (در دوره‌ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 61-88]

ح

 • حسینی، اعظم A Psychological Study of Roots of Religious Violence in the Middle East بررسی روانشناختی ریشه های خشونت مذهبی در خاورمیانه [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 23-34]
 • حقیقت، سیدصادق نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 89-123]

خ

 • خلیل الهی، شهلا representation of religious identity؛ discourse analysis؛ Zero Degree Orbit؛ Islamic Revolution بازنمایی هویت دینی در رمان"مدار صفر درجه" احمد محمود [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-75]

ز

 • زائری، قاسم بررسی مقایسه‌ای مواجهه‌ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با «سنت» (در دوره‌ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 61-88]

ط

 • طیرانی، مریم السادات نگاهی کاربردشناختی به کلام امام خمینی(ره) در باب مفهوم مردم‌سالاری با تکیه بر نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 121-145]

ع

 • عباسی، آوات مبانی تأسیس سیاست و گذار به جامعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 28-59]
 • علیخانی، علی اکبر Theoretical Aspects of Justice in the Precept of Prophet of Islam عدالت نظری در سیره پیامبر اسلام(ص) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 77-88]

غ

 • غفاری هشجین، زاهد بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 107-123]

ف

 • فاضل قانع، حمید گفتمان اسلام سیاسی بر اساس خوانش امام خمینی (ره)، سید قطب و مالک بن‌نبی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 35-56]
 • فتحی مهر، محمد رضا بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 107-123]
 • فوزی، یحیی A Comparative Study of Contemporary Political Islamic Discourses with Imam Khomeini’s Discourse مطالعه تطبیقی گفتمان های اسلام سیاسی با گفتمان امام خمینی (ره) [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 35-52]

ک

 • کشاورز شکری، عباس representation of religious identity؛ discourse analysis؛ Zero Degree Orbit؛ Islamic Revolution بازنمایی هویت دینی در رمان"مدار صفر درجه" احمد محمود [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 63-75]
 • کمالی گوکی، محمد بررسی گفتمان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 57-84]

م

 • مشکانی سبزواری، عباسعلی تأثیر نوع حاکمیت در گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه‏های امام خمینی (ره)؛ [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 85-119]
 • معماری، مهران نگاهی کاربردشناختی به کلام امام خمینی(ره) در باب مفهوم مردم‌سالاری با تکیه بر نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 121-145]
 • مقیمی، غلامحسین نظریه « دو فطرتی امام خمینی» و پیامدهای سیاسی آن [دوره 2، شماره 6، 1394، صفحه 9-28]
 • موسوی جشنی، سیدامیر محمد A Psychological Study of Roots of Religious Violence in the Middle East بررسی روانشناختی ریشه های خشونت مذهبی در خاورمیانه [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 23-34]

ن