بررسی خلافت اسلامی در اندیشه رمضان البوطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مجتمع عالی امام خمینی / مدرسه کلام و مذاهب اسلامی.

چکیده

نظریه خلافت اسلامی ریشه به سده‌ نخست اسلام دارد و به دلیل اهمّیت آن در اندیشه سیاسی اهل سنت، بارها مورد بررسی دانشمندان قرار گرفته است. این نظریه بین عالمان اهل سنت، موافقان و مخالفانی دارد که دسته‌ی‌ نخست بر وجوب آن، استدلال عقلی و نقلی ارائه کرده‌اند؛ ولی گروه مخالف،از اساس وجوب آن را مورد انکار قرار داده‌اند. عده‌ای نیز پا را فراتر گذاشته از اسلام منهای سیاست سخن گفته‌اند. به هر روی، رمضان البوطی از بزرگان اشاعره معاصر به خلافت اسلامی پرداخته و از ضرورت اقامه‌ی آن در جوامع اسلامی سخن گفته است. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است، دیدگاه او درباره خلافت مورد ارزیابی قرار گیرد. به باور او، حکومت اسلامی در جوامع اسلامی باید به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا اجرای بسیاری از احکام فقهی اسلام، مستلزم برپایی خلافت اسلامی است. خلافتی که به عقیده‌ی او، از راه بیعت، عهد یا تغلّب استقرار می‌یابد که در نبود شخص قرشی‌نسب فاقد شرایط خلافت، فرد مسلمان واجد شرایط، مجاز است به‌وسیله شورا به عنوان امام انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Islamic Caliphate in the Thought of Ramadan Al-Bouti

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali vahedizadeh
Imam Khomeini Higher Complex / School of Islamic Theology and Religions.
چکیده [English]

The theory of the Islamic Caliphate has its roots in the first century of Islam and due to its importance in Sunni political thought, it has been studied many times by Muslim scholars and many works have been written in this field. This theory has pros and cons among Sunni scholars, the first group of whom have offered rational and narrative arguments for its necessity; But the opposition group has denied it out of necessity. Some have gone even further than Islam minus politics. However, there is no theoretical consensus on the necessity and non-necessity of the caliphate. Among these, Ramadan al-Bouti, a contemporary Ash'arite figure, addressed the Islamic caliphate and spoke of its necessity in contemporary Islamic societies. Therefore, in the present study, a descriptive-analytical method has been tried to evaluate his views on the caliphate. According to him, the Islamic government is one of the important religious rituals that should continue to exist in Islamic societies; l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ramadan Al-Bouti
  • Islamic Caliphate
  • Imamate of Kobra
  • Consensus
  • Council