جایگاه امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از مولفه های فرهنگ سیاسی شیعه در اندیشه امام خمینی و آیت‌الله مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در اسلام ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از مفاهیم اساسی فقه سیاسی شیعه برای جلوگیری از گسترش مفاسد و متقابلا رشد خوبی‌ها، فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر، و وظیفه مردم در دعوت به خیر است. بدون تردید امربه‌معروف و نهی از منکر، اهمیت بسزایی در بهینه سازی و پاک‌سازی جامعه و فرد دارد. ازاین‌روست که قرآن ‌که یک کتاب کامل انسان‌سازی است به آن اهمیت فراوان داده است و پیروانش را به توجه نظری و عملی به این دو فریضه بزرگ و سرنوشت‌ساز فراخوانده است. همچنین در آیات و روایات و به نقل از پیامبر اسلام و ائمه به‌وفور به این امر تاکید شده است. در این مقاله ما به دنبال بررسی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مولفه های فقه سیاسی شیعه از نگاه دو اندیمشند یعنی امام خمینی و ایت الله مطهری می باشیم. از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. هر دو این اندیشمندان معتقدند که امر به معروف دارای شرایطی است و اهمیت بسیاری دارد که در صورت رعایت آنان جامعه به جامعه ای مطلوب تبدیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of enjoining the good and forbidding the evil as one of the components of Shiite political culture in the thought of Imam Khomeini and Ayatollah Motahari

نویسنده [English]

  • mehrnoosh khademi
Ph.D. student of Political Thought in Islam. Imam Khomeini Institute and Islamic Revolution