بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی (ره) و اندیشه غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی ، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشة حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ زیرا آزادی یکی از مؤلفه های ماهیت انسان است که اگر ظرفیت و قابلیت بالقوة آن بالفعل شود ، به طور شگفت آوری به شکوفایی خلاقیت و استعدادهای انسان منجر خواهد شد و شور و نشاط حاصل از آن ، جامعه ای پویا ، فعال و سرزنده ایجاد خواهد کرد ، اما اگر این مؤلفه توسط خود انسان یا عوامل بیرونی محدود و سرکوب شود یا مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرد ، به همان نسبت بخشی از سیر تکاملی انسان ناقص خواهد شد. نوع تحقیق حاضر ، توصیفی ؛ روش مورد استفاده ، مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای برای پاسخ به این پرسش که در اندیشة امام خمینی (ره) و اندیشة غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد ، می باشد . چنانچه برای نیل به این هدف ، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و سپس از دیدگاه چند نمونه از اندیشمندان غربی بررسی گردید که در نهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بود که آزادی از حیث معنا ، مبانی ، ماهیت ، مرزها ، محدوده ، قلمرو ، موانع و ریشة آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد که بر اساس این هدف ، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشة غرب ریشة مادی دارد و محدودة آن براساس قوانین بشری است ، در حالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشة امام خمینی (ره) ریشه ی الهی و وحیانی دارد و محدودة آن براساس قوانین الهی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept of Freedom in Imam Khomeini's Thought and Western Thought

نویسنده [English]

  • ehsan asgari
phd.student