تکلیف گرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملی گرایی در مسألة صدور انقلاب (ملاحظه ای بر صدور انقلاب در دهه شصت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از مسائل مهم انقلاب ها ، مسأله تعامل با محیط بین المللی می باشد . با توجه به این که در همه انقلابهای بزرگ که داعیه جهان شمولی دارند ، انقلابیون براین باور هستند که اصول انقلاب خود برای دیگر جوامع هم کاربرد دارد و این امر مسأله صدور انقلاب را بعد از پیروزی انقلاب ها به وجود می آورد . انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های بزرگ در جهان معاصر است که با توجه به ماهیت خود، موضوع صدور انقلاب در آن از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفته است .
صدور انقلاب اسلامی با تأکید بر جهانی بودن انقلاب اسلامی و تعریفی جهانشمول از رسالت های انقلابی خود، فضای مشخصی از صدور انقلاب اسلامی را در دهه شصت ترسیم نمود. رهبری کاریزماتیک امام خمینی و تأثیر اندیشه های ایشان در ساختار کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به تبع آن، مسأله صدور انقلاب اسلامی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد. غلبه آرمانهای ایدئولوژیک محور منبعث از بنیان های جهان شمول اسلامی در مسأله صدور انقلاب باعث به حاشیه رفتن مفاهیم نژادی و ملی در شکل بندی غالب  صدور انقلاب در ده ساله نخستین انقلاب گردید .
این مقاله تلاش دارد تا جایگاه ملی گرایی و مفاهیم ملی را در گفتمان مسلط صدور انقلاب اسلامی در دهه شصت بررسی نماید و در این راستا مسألة صدور انقلاب را در دهه شصت از منظر شخصیت های انقلابی مورد بررسی قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obligationism and its effect on the position of nationalism in the issue of exporting the revolution (Consideration of the export of the revolution in the sixties)

نویسنده [English]

  • mohamad tahmasebi borna
student