تحلیل الزامات انقلاب در اندیشه سیاسی علامه فضل الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی قزوین

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

      علامه محمدحسین فضل الله از متفکران بزرگ و نواندیش در حوزه مسائل اسلامی و سیاسی می­باشد. در دیدگاه فضل الله که متاثر از انقلاب اسلامی ایران و تحولات بعد از آن بود، انقلاب سیاسی به منظور تغییر حکومت و سیاست های غیر اسلامی به حکومت و سیاست های اسلامی و به تبع آن اقامه عدل و قسط می­باشد. از نظر ایشان یک سری قوانین و الزاماتی را می­بایست در حوزه اندیشه و عمل فعالان سیاسی با توجه به مقتضیات زمان تبیین و رعایت کرد تا فعالیت ها فایده مند واقع گردد. هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی الزامات انقلاب است. نگارنده در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای به بررسی پیرامون برخی از الزامات یک انقلاب فایده مند از دیدگاه این اندیشمند پرداخته است؛ که از جمله آن ها می­توان این موارد را نام برد: مبارزه سیاسی در کنار مبارزه فکری، غافل گیر کردن دشمن و سازش ناپذیری، دعوت تدریجی قبل از شروع انقلاب، رعایت اصول شرعی و تفکیک منافع، هدف گرایی در مواضع، اتخاذ سیاست باز در روابط سیاسی، بهره گیری از حزب سیاسی و فعالیت تشکیلاتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the requirements of the revolution in the political thought of Allama Fazlullah

نویسندگان [English]

  • s r 1
  • musa ebrahimi 2
  • Hamid Nassaj 3
1 d
2 s
3 Associate Professor , Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran