تعداد مقالات: 123
52. انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل

دوره 4، شماره 15، بهار 1397، صفحه 31-56

محمدباقر خرمشاد


56. عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 75-107

حامد عمویی؛ الهام حسین خانی


58. مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 79-111

علی محمد حاضری؛ سمیرا محمدی


59. جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری


60. تحلیل بر منازعات گفتمانی «حجاب» در دوره جمهوری اسلامی (1360 تا 1392)

دوره 5، شماره 19، بهار 1398، صفحه 83-104

علی محمد حاضری؛ علیرضا محسنی ابوالخیری


62. آموزه های دیپلماسی اسلامی برای جهان عاری از خشونت

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 87-113

محمد کمالی زاده


63. نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 89-123

سیدصادق حقیقت


64. نسبت سنجی تکفیر و خشونت در گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 89-111

حسن رحیمی(روشن)


65. انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 91-121

عباس کشاورز شکری؛ امین خدابخشی


67. ظرفیت‌شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 93-118

مهدی روحی؛ غلامرضا بهروزی لک


68. روش‌شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 95-126

محمدرحیم عیوضی


69. تحلیل کیفیت بازنمایی مفهوم مشروعیت سیاسی در گفتمان علمای مشروطه خواه ایران

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 98-75

محمدعلی حسینی زاده؛ امیر رضائی پناه


70. نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

دوره 4، شماره 15، بهار 1397، صفحه 57-80

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ مهدی روحی


72. سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 97-117

نجمه کیخا


74. بررسی مقایسه‌ای جنبش حزب الله لبنان و انصار الله یمن

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 99-126

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ زهره سیف