انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 31-56

محمدباقر خرمشاد


عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی در جهان اسلام

دوره 3، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 75-107

حامد عمویی؛ الهام حسین خانی


مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی

دوره 5، شماره 17، آذر 1397، صفحه 79-111

علی محمد حاضری؛ سمیرا محمدی


جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری


تحلیل بر منازعات گفتمانی «حجاب» در دوره جمهوری اسلامی (1360 تا 1392)

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 83-104

علی محمد حاضری؛ علیرضا محسنی ابوالخیری


نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 89-123

سیدصادق حقیقت


انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (س)

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 91-121

عباس کشاورز شکری؛ امین خدابخشی


ظرفیت‌شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 93-118

مهدی روحی؛ غلامرضا بهروزی لک


تحلیل کیفیت بازنمایی مفهوم مشروعیت سیاسی در گفتمان علمای مشروطه خواه ایران

دوره 4، شماره 11، خرداد 1396، صفحه 98-75

محمدعلی حسینی زاده؛ امیر رضائی پناه


نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 57-80

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ مهدی روحی


بررسی مقایسه‌ای جنبش حزب الله لبنان و انصار الله یمن

دوره 4، شماره 11، خرداد 1396، صفحه 99-126

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ زهره سیف