کلیدواژه‌ها = رویکرد حداکثری
فقه سیاسی و دموکراسی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 35-71

سید صادق حقیقت