کلیدواژه‌ها = فارابی
تعداد مقالات: 2
1. مدینه مسالمه، فاضله یا جاهله؟ درنگی بر نمونه ای از فارابی پژوهی معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

امیرحسین امامی کوپایی