کلیدواژه‌ها = خلافت
ظرفیت‌شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 93-118

مهدی روحی؛ غلامرضا بهروزی لک


روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 7-34

محمدرحیم عیوضی؛ حسن ناصرخاکی