کلیدواژه‌ها = تفسیر
تحلیل تطبیقی اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه

دوره 8، شماره 27، فروردین 1400

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ نصیبه عبدی پور


کاربرد هرمنوتیک در متون تفسیری مسلمین (با تأکید بر متون اندیشه‌های سیاسی)

دوره 4، شماره 13، آذر 1396، صفحه 69-93

قربانعلی قربان زاده سوار؛ علی شریعتمداری