کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 15
1. نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی


3. پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی


4. نگرش سلسله‌مراتبی به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی در بین دو نسل والدین و فرزندان

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 57-92

امیر عظیمی دولت آبادی؛ احسان عسگری


6. سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 97-117

نجمه کیخا


8. روش‌شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 95-126

محمدرحیم عیوضی


11. راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 35-61

شریف لک زایی؛ رضا لک زایی


12. بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 107-123

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقایی؛ محمد رضا فتحی مهر