کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 14
2. پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی


3. نگرش سلسله‌مراتبی به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی در بین دو نسل والدین و فرزندان

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 57-92

امیر عظیمی دولت آبادی؛ احسان عسگری


5. سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 97-117

نجمه کیخا


7. روش‌شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 95-126

محمدرحیم عیوضی


10. راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 35-61

شریف لک زایی؛ رضا لک زایی


11. بررسی تاثیر هجرت عرفانی بر هجرت سیاسی در اندیشه امام خمینی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 107-123

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقایی؛ محمد رضا فتحی مهر