کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 2
1. رابطه دولت و مردم در جوامع اسلامی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 63-88

منصور انصاری؛ توحید خدایی داش تپه