کلیدواژه‌ها = اسلام و اهل سنت
تعداد مقالات: 1
1. دموکراسی و جایگاه آن در آرای اندیشمندان معاصر اهل سنت

دوره 6، شماره 23، بهار 1399، صفحه 141-171

جواد اطاعت؛ حسن کریمی