کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: "مشیت الهی"
درآمدی بر تاثیر آموزه «مشیت الهی» بر پذیرش حکومت مغولان در ایران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 29-52

ولی محمد احمدوند؛ سیدصادق حقیقت