کلیدواژه‌ها = حاکم اسلامی
ظرفیت‌شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 93-118

مهدی روحی؛ غلامرضا بهروزی لک