کلیدواژه‌ها = امام خمینی (ره)
الگوی نظام‌مند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 11، خرداد 1396، صفحه 127-165

محمد آیینی؛ محمد عبدالحسین‌زاده


نظریه انقلاب امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 147-176

مجتبی نامخواه