کلیدواژه‌ها = جنگ
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی آرای تمدنی سید قطب و نوع مواجهه‌ی وی با مدنیت غرب

دوره 6، شماره 24، تابستان 1399

سید رضا حسینی؛ زهرا سادات حسینی؛ سعید طاووسی مسرور