کلیدواژه‌ها = آمریکا
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی آرای تمدنی سید قطب و نوع مواجهه‌ی وی با مدنیت غرب

دوره 6، شماره 24، تابستان 1399

سید رضا حسینی؛ زهرا سادات حسینی؛ سعید طاووسی مسرور


3. افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 109-124

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور؛ معصومه میرزایی