کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 20
1. جایگاه توسعه قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399

صدرالدین موسوی؛ ناهید قمریان


3. زمینه‌های تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقلاب اسلامی در عرصه جهانی

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 111-141

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد


5. نگرش سلسله‌مراتبی به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی در بین دو نسل والدین و فرزندان

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 57-92

امیر عظیمی دولت آبادی؛ احسان عسگری


7. انقلاب اسلامی و هویت پایداری

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 127-142

مهراب صادق نیا


9. انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن؛ از نظریه تا عمل

دوره 4، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 27-57

محمدرضا دهشیری


13. نگرش به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 113-137

محمدرضا طالبان؛ احسان عسگری


14. پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1395، صفحه 7-34

روح الله اسلامی


15. راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت

دوره 3، شماره 9، آذر 1395، صفحه 35-61

شریف لک زایی؛ رضا لک زایی


20. نظریه انقلاب امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 147-176

مجتبی نامخواه