کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
الگوی نظام‌مند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 11، خرداد 1396، صفحه 127-165

محمد آیینی؛ محمد عبدالحسین‌زاده