نویسنده = حمید نساج
تحلیل تطبیقی اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه

دوره 8، شماره 27، فروردین 1400

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ نصیبه عبدی پور


تحلیل الزامات انقلاب در اندیشه سیاسی علامه فضل الله

دوره 7، شماره 24، شهریور 1399، صفحه 29-54

سعید ربیعی؛ موسی ابراهیمی؛ حمید نساج