نویسنده = پرویز جمشیدی مهر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه

دوره 7، شماره 27، بهار 1400

پرویز جمشیدی مهر؛ حمید نساج؛ نصیبه عبدی پور