نویسنده = ابوالقاضی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. "انقلاب" امری سیاسی یا اگزیستانس: خوانشی پس‌کاوانه از اندیشه دکتر شریعتی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 129-147

گیتی پورزکی؛ سعید ابوالقاضی