نویسنده = عزیزی، نوش آفرین
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

محمدعلی توانا؛ نوش آفرین عزیزی


2. جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی

دوره 5، شماره 19، بهار 1398، صفحه 105-127

محمدعلی توانا؛ نوش آفرین عزیزی