نویسنده = شریف، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

دوره 5، شماره 19، بهار 1398، صفحه 7-31

ابراهیم برزگر؛ طاهره شریف