نویسنده = سیدحسن ملائکه
مقایسه اندیشه سیاسی شهید مطهری و دکتر شریعتی درباره روحانیت

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 28-50

سیدحسن ملائکه؛ احمدرضا هفت برادران