نویسنده = جواد علی پور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اندیشه‌های ابن تیمیه بر خطوط فکری و خط مشی گروه‌های سلفی- تکفیری

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 35-62

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی