نویسنده = محمد علی نظری
تعداد مقالات: 3
2. نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی


3. جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری