نویسنده = عله پور، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. افراط‌گرایی در جهان عرب زمینه‌های فکری و عوامل خارجی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 109-124

عبدالمجید سیفی؛ مهرداد عله پور؛ معصومه میرزایی